Hos oss gäller kommunens maxtaxa!

Välkommen till oss!

En ovanligt lagom barnomsorg som värnar om barns hälsa Rörelse, Natur och Miljö.